Servis bez starostí

service ico

Servis bez starostí! 

U vybraných produktů si můžete dokoupit nadstandardní servisní službu. Kdyby se náhodou něco neočekávaně porouchalo.

A co to tedy znamená?

  

Pro značky: Yato, Toya, Vorel, Sthor, Lund, Fala, Flo, Compass a Power UP.

V případě závady nečekejte na vyřízení reklamace a přijďte si rovnou pro nové zboží. Vadné zboží vám do 24h vyměníme za nové. Pokud zboží nepůjde vyměnit, vrátíme vám peníze za službu zpět.

 

DOSTANU PRODUKT OBRATEM KDYŽ DONESU SVŮJ NEFUNKČNÍ NA REKLAMACI?

Pokud je adekvátní zboží na prodejně skladem, tak ano. V opačném případě technik adekvátní produkt k výměně na prodejnu objedná při Vaší návštěvě. Jakmile produkt dorazí na pobočku, informujeme Vás email. Adekvátním se myslí nejen po stránce funkčnosti, ale také opotřebení a stavu reklamovaného zboží.
 

CO KDYŽ ZBOŽÍ NENÍ SKLADEM?

Pokud nemáme Váš model skladem, budeme případ řešit standardní reklamací a částka za službu Vám bude vrácena formou dobropisu, případně reklamaci vyřešíme výměnou za jiný model.
 
 
 
 
icoservis
 
 

všeobecné podmínky

Službou Servis bez starostí nabízí spol. BAMA Trade s.r.o. kupujícím jistotu, že v případě projevu záruční vady na zakoupeném zboží bude reklamace řešena viz výše.

I. Definice pojmů

SERVIS BEZ STAROSTÍ

 • Služba Servis bez starostí spočívá v dokoupení záruky okamžitého řešení reklamace po projevu záruční vady
 • Tuto službu lze využít kdykoli po dobu trvání standardní záruky na zboží
 • K jednomu produktu lze zakoupit pouze jednu tuto službu.

 

Kupující

Je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svou osobní potřebu či za účelem podnikání s těmito výrobky či službami.

II.  Zakoupení služby Okamžitá výměna společně se zbožím

 • Každý kupující má možnost při zakoupení zboží požadovat službu Servis bez starostí.
 • Zboží, kterého se možnost zakoupení služby okamžitá výměna týká je označeno volbou služby při koupi.
 • Kupující doplatí cenu služby zároveň se zakoupeným zbožím, kterého se záruka tohoto postupu týká.
 • Služba Servis bez starostí je vysloveně uvedena na nákupním dokladu.
 • Ceny za službu Servis bez starostí jsou uvedeny na www.nejlevnejsinaradi.com.
 • Kupující zakoupením služby souhlasí s tím, že v případě žádosti o uplatnění služby je prodávající oprávněn reklamaci vyřešit výměnou za parametrově shodné nebo lepší zboží od stejného či jiného výrobce.

III. Zpětné zakoupení služby Okamžitá výměna

 • Zpětné zakoupení této služby není možné.

IV. Uplatnění Okamžité výměny

 • Prodávající definuje závadu zboží, při které lze uplatnit Servis bez starostí zboží jako závadu výrobku, pokud byl používán ve shodě s návodem k použití a způsobem, který odpovídá normálnímu používání výrobku.
 • Servis bez starostí se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním, neboť tento fakt nelze reklamovat.
 • Službu Servis bez starostí nelze uplatnit na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 • Služba Servis bez starostí se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo v přiloženém návodu k použití.
 • Servis bez starostí se nevztahuje na přidané a dokoupené příslušenství, díly a doplňky výrobku, jako např. baterie, kabely, sluchátka, žárovky či adaptéry.
 • Pro uplatnění služby Servis bez starostí musí kupující s reklamovaným zbožím doručit kopii nákupního dokladu obsahující službu Servis bez starostí.
 • Servis bez starostí lze uplatnit výhradně:
  • na prodejně nejlevnejsinaradi.com
  • zasláním vadného zboží na adresu nejlevnejsinaradi.com; Bártlova 12; 193 00 Praha 20

V. Způsob aplikace služby

 • Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že pro naplnění služby může v návaznosti na skladové zásoby nabízet řešení reklamace výměnou za produkt shodných nebo lepších parametrů od stejného, či jiného výrobce. Kupující s tímto postupem zakoupením služby souhlasí.
 • Kupujícímu, jenž zakoupil službu Servis bez starostí, prodávající zaručuje:
  • Dodání zboží v nejkratším možném termínu dle způsobu a místa uplatnění reklamace prodávajícím:
   • Možnost odběru ihned při osobním uplatnění reklamace na adrese nejlevnejsinaradi.com; Bártlova 12; 193 00 Praha 20
   • Dodání do tří pracovních dnů v případě zaslání zboží zásilkou na adresu: nejlevnejsinaradi.com; Bártlova 12; 193 00 Praha 20
 • Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době Servis bez starostí není omezen. Služba Servis bez starostí je platná i na nově vydané zboží v rámci této služby
 • Vystavením dobropisu na zboží s Servis bez starostí je služba spotřebována.

 

VI. Ukončení služby

 • Službu  lze vypovědět ze strany kupujícího, pokud prodávající podstatným způsobem poruší podmínky služby.
 • V případě výpovědi vrátí prodávající 100% částku zaplacenou zákazníkem za tuto službu při uzavření podmínek služby. Servis bez starostí končí při konci zákonné záruky zboží.
 • Vystavením dobropisu na zboží se službou Servis bez starostí, zaniká tato služba dnem vystavení dobropisu.
 • V případě, že na zboží je prodávajícím vystaven dobropis v zákonné záruce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu zaplacenou částku za nevyužití služby Servis bez starostí.
 • V případě, že Prodávající nebude schopen službu zajistit (tedy parametricky či cenově adekvátní náhrada nebude skladem), zavazuje se prodávající vystavit dobropis na službu v její plné původní výši.

 

icoservis